Logo

מחירי הדירות בישראל - מפגש 4 - Shared screen with speaker view
ענבר גרידיש
01:39:02
למה לא סוגרים את השוק למשקיעים זרים וממתנים מחירים? איפה תפקידה של הממשלה כרגולטור?
הלל שוקן - Hillel Schocken
01:39:32
איך אפשר לסדור את השוק למשקיעים?
הלל שוקן - Hillel Schocken
01:41:40
יש לחץ של צעירים על מגורים בתל אביב
הלל שוקן - Hillel Schocken
01:43:06
צעיר מבאר שבע חייב לבלות כמה שנים בתל אביב.
הלל שוקן - Hillel Schocken
01:43:25
צעיר מתל אביב לא צריך את באר שבע…
Shmuel Yerushalmi
01:43:50
גם לי יש שאלה. תודה! שמואל
Shmuel Yerushalmi
01:45:13
לי הייתה שאלה.
Dror Barlev
01:47:56
אם פעם היו נוהגים לתת הנחה על מחירי פריסייל, היום רואים שההפחתה של מחירי פריסייל היא מזערית.
Shmuel Yerushalmi
01:48:50
הייתה לי שאלה. אפרת הכריזה על הזמן לשאלות. אני מבקש לכבד את רצוני לשאול שאלה.
Daniel Gev
01:54:55
אינפלציה
Daniel Gev
01:55:03
כלל עולמית
דליה עסיס
01:57:26
נכון 8%
Daniel Gev
01:57:36
האינפלציה המודרנית באה לידי ביטוי פחות במוצרים ויותר בשירותים ובשוק ההון.אל לנו לשכוח כי בתקופת הקורונה אנשים עשו הון בשוק ההון וחלק גדול מהכסף הולך באופן טבעי לנדל"ן
הלל שוקן - Hillel Schocken
01:57:54
תודה רבה.
Daniel Gev
01:57:54
תודה לכם