Logo

עירוב שימושים בישראל - Shared screen with speaker view
Shmuel Yerushalmi
49:53
שאלה לאמנון ולחנה. האם במהלך המפגש (שלצערי אשתתף רק בחלק ממנו) יהיה זמן לשאלות ותשובות? תודה!
חנה חרמש מה"ע הרצלייה
51:32
בדרך כלל לא נשאר זמן, אבל אפשר לכתוב ולהפנות לדוברים ונענה
Shmuel Yerushalmi
57:05
אז הנה שאלה כוללת לדוברי הפאנל הנוכחי ואבקש להקריא את השאלה מהצ’אט ולהשיב עליה. השאלה שרציתי לשאול היא, האם עירוב שימושים והרעיונות של הנגשה מיידית של כל מיני שירותים לתושבי הערים, צריכים לכלול גם הקמת שלוחות מקומיות של רשויות מוניציפליות ומשרדי הממשלה בתוך השכונות? כמו כן, מה דעתכם, על האפשרות לייצר מקומות עבודה בתוך השכונות או בקרבה מיידית אליהן, על מנת לייצר נגישות מיידית למקורות הפרנסה? תודה! שמואל
יובל בנקיר
01:01:11
עתליה היה מצויין תודה רבה
Mai Beit on
01:01:25
תודה רבה!
מורן כוזהינוף, עו"ד
01:01:31
תודה היה מעניין מאוד
Professor Rachelle Alterman
01:02:14
מצטרפת למחמאות. טליה - הצגה רהוטה ומקיפה. כמצופה מת"א!
עתליה רזניק - עיריית ת"א יפו
01:04:07
תודה רבה
חנה חרמש מה"ע הרצלייה
01:04:35
לגבי השאלה, נראה לי שהתשובה תהיה במהלך הדיון.. אבל תעסוקה ברור שכן, וגם משרדי ממשלה, אבל צריך לעשות הכל נכון!
Shmuel Yerushalmi
01:06:55
אז בכל זאת תעלי את שאלתי לדיון פומבי (במידה והזמן יאפשר זאת), לגרום למרצים להרחיב בנידון. מפאת אקטואליות מרובה של הנושא אחרי פרוץ הקורונה.
Shmuel Yerushalmi
01:19:45
בעצם החלטתי לשנות את שאלתי לדיון פומבי. אם יאפשר הזמן, תעלי לדיון את השאלה הבאה: כיצד עירוב שימושים בבנייה ופיתוח עירוני יכול לסייע לשיפור מצבן של שכונות העוני ושכבות סוציו-אקונומיות נמוכות? תודה! שמואל
מיכל גילור
01:50:14
מה הכוונה בכוח הקנייה?
Miriam Erez
01:51:25
רינה דגני צודקת
גיא נעים -מחלקת תכנון כפ"ס
01:59:28
מכירים מהפרסומות
הררי טויסטר משרד עורכי דין
02:10:49
הוראות חוק התכנון והבניה מקנות סמכות זו לוועדה המקומית, במקום לוועדה המחוזית
הררי טויסטר משרד עורכי דין
02:11:44
אין בכך כדי לפתור את הבעייתיות של שימוש מסחרי ביעוד ציבורי שבאה לידי ביטוי למשל בס' 195 ו-196 לחוק
Joseph Raiten
02:20:00
זה עניין של שינוי תפיסה מחשבתית, סעיף 195 ו-196 זה לא נטל, ניתן לשתף בחלק המסחרי את בעלי הקרקע המקוריים מהם הופקעה הקרקע, ככל שזה המקרה- כל עוד השימוש המסחרי תורם ונכון לסביבה
עתליה רזניק עיריית ת"א יפו
02:24:52
תודה רבה, מענין!
מרים אלחדד מהנדסת העיר ערד
02:26:00
תודה רבה למציגים מעניין ומעשיר
חגית חרותקה-קובי
02:30:20
תודה רבה! מושקע, מקצועי ומעניין
Meirav Snir
02:32:09
מצטרפת למחמאות מעניין ומגוון
Raphael Dankner
02:37:21
הזמן עבר, צריך ללכת
Professor Rachelle Alterman
02:41:10
מסכימה עם השמאי הבכיר יוסי רייטן. חשוב למתכנני ערים להבין שהמימד העיסקי אינו מעין ייתוש מזמזם המפריע לתיכנון הפיסי, אלא חלק אינטגרלי וחשוב, בדיוק כמו שיקולים חברתיים וסביבתיים.
עומר וולף
03:05:39
השקפים אמורים לעבור?...
Haim
03:09:17
תודנ רבה.שלום
Benayahu benayahu.harshemesh@post.idc.ac.il
03:23:36
תודה רבה לכל המציגות והמציגים, מעשיר ומענין מאוד. ערב מצוין.
Professor Rachelle Alterman
03:25:08
כנס מעולה. הרצליה - מדיניות למופת! וגם כושר הצגה לחלוק עם כולנו
גיא נעים -מחלקת תכנון כפ"ס
03:26:37
תודה, ערב טוב