Logo

עיבוי עירוני - היבטים תכנוניים, כלכליים ומשפטיים - Shared screen with speaker view
איריס ענבר, אדריכלית
01:07:56
נשמח לקבל את המצגות / הקלטה לאחר מכן. תודה רבה מראש
Adi Shichrur
01:09:21
יש אפשרות לשפר את המיקרופון של הדובר
Daniel Mokhtar
01:11:39
מצטרף לבקשה.לא שומעים ברור
Adi Zwickel
01:12:18
לא שומעים ברור.
דני
01:14:15
לא מבינים מאומה ממה שנאמר
הלל שוקן - Hillel Schocken
01:14:38
צריך להפסיק לחשוב על פתרונות חנייה.
Malka Shneor
01:14:47
תבדקו את מערכת השמע, אצלנו שומעים טוב
Zeev Goldberg
01:15:00
לא שומעים טוב
Paul Vital
01:15:08
לא שומעים ברור
אולריך יעקב בקר
01:24:34
יש מיפוי של צפיפות אוכלוסין?
רוני בן נון
01:25:22
נראה לי שנכון יותר יהיה קישור לאתר מנהל התכנון..
dan margulies
01:26:14
איפה מוצאים את האימיילים שלכם?
Da
01:30:13
https://www.nadlan.gov.il/זה האתר?
הלל שוקן - Hillel Schocken
01:31:58
חניון כזה פתור בתקנון בית משותף. בשביל זה לא צריך חלקה תלת ממדית
Hava Erlich
01:32:38
אבל אם זו לא אותה בעלות? למשל להפקיע כביש עם עומק כדי לאפשר שתילה, ומתחת לזה חניון פרטי
TamarPar
01:33:26
הלל, זה לא נכון משום שאם ההשלמה לחניון היא תחת חלקה שאינה משתתפת בבית המשותף התקנון אינו יכול להסדיר זכויות קניין בחלקה שלא משתתפת בבית המשותף.
הלל שוקן - Hillel Schocken
01:34:01
עירוב שימושים קיים גם בבית משותף
Lea leshem
01:34:06
איך מוסיפים שכבות
Hava Erlich
01:34:21
זה לא עירוב שימושים זה עירוב בעלויות
Lea leshem
01:34:39
איך מפרידים בין עסקה רגילה לעסקת מחיר למשתכן?
Shmuel Yerushalmi
01:34:54
כן, ולמה בהרצאתך התמקדת על מיפוי שכונות במרכז הארץ ולא התייחסת בכלל למיפוי שטחי נדל”ן באיזורי הנגב, הצפון ועיירות הפיתוח והתאמתם לצרכים של המקומות הללו? שמואל
Yaron Felus
01:37:41
כל הכלים מתאימים לכל האזורים בארץ. כל המידע מתאים גם לפיתוח בנגב. להבנתי יש פחות עיבוי עירוני באזורים הפתוחים
Moti Lavi
01:38:08
האם הזום מוקלט וניתן לצפות בו בשלב יותר מאוחר ?
Shmuel Yerushalmi
01:46:15
שאלה לדובר מדימונה. מה אתם עושים במסגרת פיתוח העיר דימונה לבניית פרוייקטים של כל מיני צורות של דיור חברתי ובר השגה מבחינת המחירים? שמואל
משה אשכנזי שמאי מקרקעין
01:52:22
האם יש כדאיות כלכלית בתמא חיזוק במרכז דימונה
Arye
01:52:30
יש התכנות כלכלית לתמא. 38 בדימונה?
Arye
01:53:29
אולי ביחס של 1:10 ..
משה אשכנזי שמאי מקרקעין
01:54:21
האם המדינה מסייעת? קרקע משלימה
Shmuel Yerushalmi
01:59:56
לדעתי,לתמ”א 38 צריכה להיות כדאיות ציבורית וחברתית ולא כלכלית טהורה. לשם כך, המדינה צריכה להיכנס בתור שחקן בשוק הנדל”ן ולהתחיל לבצע פרוייקטים של התחדשות עירונית, בהם חלק גדול יהיה של דיור חברתי ובר השגה מסוגים שונים.
הלל שוקן - Hillel Schocken
02:12:03
הציבור לא רוצה בצפון ובדרום כי אין שם ערים!
הלל שוקן - Hillel Schocken
02:12:21
אם היינו מתכננים נכון היה ביקוש גם בדימונה!
דודי גלור
02:12:42
הציבור רוצה אזורי ביקוש - והתפקיד של התכנון ליצור גם אזורי ביקוש חדשים
Orit Meretz
02:19:23
נשמח לקבל את חוות הדעת המשפטית שהוצאתם
הלל שוקן - Hillel Schocken
02:19:40
מה הבעיה שהגנים יהיו חלק מבית משותף?
דודי גלור
02:20:28
זה אומר שהעיריה תשלח נציג לכל דיון של אספת דיירים
הלל שוקן - Hillel Schocken
02:21:02
נכון. למה לא?
Derman Verbakel
02:21:36
האם יש התייחסות ליכולת של משרד החינוך לממן גני ילדים/ מוסדות חינוך באופן זהה למימון בשטח ציבורי ?
הלל שוקן - Hillel Schocken
02:29:28
במה הקוביות הוורודות יותר מרקמיות מהמגדלים?
Myrוam
02:34:21
הי חווה מה מספר התכנית שהראת בשקף האחרון ?
Myrוam
02:34:42
אפשא לקבל את ההוראות ?
Hava Erlich
02:36:32
הטבלה מתוכנית ח/619 של חולון
meir david
02:47:43
איך בונים ב 4700 ש"ח למ"ר באילת?קצת הזוי
Myrוam
02:49:54
תודה חווה
Hava Erlich
02:57:03
מתנצלת צריכה לסיים.תודה על ההזדמנות! היה מעניין מאוד
שרון שפר, ראשון לציון
03:02:18
מה הצפיפות הנכנסת במגרש כזה?